Servis

Oprava čelného skla

 

ČELNÉ SKLO JE PRVOU LÍNIOU OCHRANY PROTI VONKAJŠÍM VPLYVOM

Čelné sklo je životne dôležitým prvkom pre vašu bezpečnosť.  Počas jazdy nič nesmie brániť vášmu výhľadu. Čelné sklo je v prvej línii ochrany proti vonkajším vplyvom – technici CITROËN vám poskytnú rady pre opravu alebo výmenu vášho čelného skla.

Naši technici poskytnú účinné riešenie na opravu vášho čelného skla.

Zle umiestnené poškodenie čelného skla môže prekážať vášmu výhľadu. Oslabuje celé vaše čelné sklo, ktoré sa môže roztrieštiť pri sebe menšom otrase.

Naši technici vtlačia do poškodeného miesta dokonale prispôsobenú opravárenskú živicu. Po zaleštení je vaše čelné sklo ako nové a znovu nadobudne svoju pevnosť.

Opravu čelného skla možno vykonať len na jednom alebo dvoch miestach, ak poškodenie nepresahuje veľkosť dvojeurovej mince a ak sa nachádza mimo zorného poľa vodiča.

OPRAVA ČELNÉHO SKLA LEN ZA 29 €**Cena s DPH zahŕňa opravu jednej praskliny. Ponuka platí v participujúcich autorizovaných servisoch Citroën.

NORSON VOZÁROVA 1

Nous localiser

Calculer l'itinéraire