Servis

Citroën IdealDrive

 

Po predložení servisnej knižky vás v celej sieti servisov značky Citroën urýchlene identifikujú a získate prednostný prístup k všetkým službám.
Počas trvania zmluvy si zabezpečíte: 

-výmenu všetkých dielov svojho vozidla pri mechanickej, elektrickej, hydraulickej alebo elektronickej poruche (1).

-vykonanie pravidelných prehliadok podľa servisnej knižky vozidla, prehliadky zahrňujú potrebné diely aj prácu.
Všade v Európe, vrátane domovskej krajiny, môžete využívať pomoc značky Citroën prostredníctvom služby Citroën Assistance.

Citroën vám prináša exkluzívne výhody

So zmluvou CITROËN IdealDrive vám zabezpečíme aj prvú povinnú technickú kontrolu (2). Zároveň bezplatne dostanete aj preventívnu prehliadku pred technickou kontrolou, ktorá zahŕňa nevyhnutné opravy a zásahy, aby ste bez problémov prešli technickou kontrolou.

Zmluva CITROËN IdealDrive vám pomôže zhodnotiť vaše vozidlo pri jeho ďalšom predaji: zmluva ostáva platná a môže sa naďalej využívať. Po jednoduchom požiadaní ho môžete u vášho predajcu značky Citroën ešte predĺžiť (3).


Citroën vás sprevádza 24/7

V ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu máte na Slovensku a v Európe nárok na pomoc.
Naši kvalifikovaní technici vám odstránia poruchu a môžete pokračovať v ceste. Pokiaľ to nebude možné, odtiahnu vás do najbližšieho autorizovaného servisu značky Citroën.

Všeobecné podmienky zmluvy CITROËN IdealDrive(1) Okrem bežného opotrebenia, pravidelnej údržby a príslušenstva.
(2) V prípade, že zmluva trvá minimálne 48 mesiacov.
(3) Maximálne na 5 rokov a 160 000 km.


* okrem výnimočných prípadov.

 

RIVAL CAR KOMÁRŇANSKÁ CESTA 88

Nous localiser

Calculer l'itinéraire