Servis

Citroën RealDrive

 

Všetko je naplánované a váš rozpočet neutrpí žiadne vážne rany.
Po predložení servisnej knižky vás v celej sieti servisov značky Citroën urýchlene identifikujú a získate prednostný prístup k všetkým službám.

Počas trvania zmluvy si zabezpečíte:
- Vykonanie pravidelných prehliadok podľa servisnej knižky vozidla, prehliadky zahŕňajú potrebné diely a prácu na ich výmenu
- Všade v Európe vrátane Slovenska môžete využívať pomoc značky Citroën prostredníctvom služby Citroën Assistance.

Zmluva RealDrive vám pomôže zhodnotiť vaše vozidlo pri jeho ďalšom predaji: zmluva ostáva platná a môže sa naďalej využívať.

Po jednoduchom požiadaní ju môžete u vášho predajcu značky Citroën ešte predĺžiť. (1)

Všeobecné podmienky zmluvy CITROËN RealDrive
(1) maximálne na 60 mesiacov 120 000 km

RIVAL CAR KOMÁRŇANSKÁ CESTA 88

Nous localiser

Calculer l'itinéraire